Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Mieszkowice

Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXI sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach".

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
10 3 0 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Aleksander Kokiel za
2 Henryk Domaradzki za
3 Maria Spirzak za
4 Marzena Wiese wstrzymał się
5 Mateusz Srokowski wstrzymał się
6 Bożena Dorywalska za
7 Wiesław Haniszewski za
8 Lech Maksymowicz za
9 Maria Skowrońska za
10 Jan Czapliński wstrzymał się
11 Zbigniew Kmiecik za
12 Grzegorz Kaczmarek za
13 Konstanty Michałowski za
14 Patryk Cywiński nieobecny
15 Bożena Nowak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
4 0 9 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Aleksander Kokiel przeciw
2 Henryk Domaradzki za
3 Maria Spirzak za
4 Marzena Wiese za
5 Mateusz Srokowski przeciw
6 Bożena Dorywalska przeciw
7 Wiesław Haniszewski przeciw
8 Lech Maksymowicz przeciw
9 Maria Skowrońska przeciw
10 Jan Czapliński za
11 Zbigniew Kmiecik przeciw
12 Grzegorz Kaczmarek przeciw
13 Konstanty Michałowski przeciw
14 Patryk Cywiński nieobecny
15 Bożena Nowak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
8 2 3 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Aleksander Kokiel za
2 Henryk Domaradzki przeciw
3 Maria Spirzak wstrzymał się
4 Marzena Wiese przeciw
5 Mateusz Srokowski za
6 Bożena Dorywalska za
7 Wiesław Haniszewski za
8 Lech Maksymowicz za
9 Maria Skowrońska za
10 Jan Czapliński przeciw
11 Zbigniew Kmiecik za
12 Grzegorz Kaczmarek za
13 Konstanty Michałowski wstrzymał się
14 Patryk Cywiński nieobecny
15 Bożena Nowak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
7 3 3 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Aleksander Kokiel za
2 Henryk Domaradzki przeciw
3 Maria Spirzak wstrzymał się
4 Marzena Wiese przeciw
5 Mateusz Srokowski wstrzymał się
6 Bożena Dorywalska za
7 Wiesław Haniszewski za
8 Lech Maksymowicz za
9 Maria Skowrońska za
10 Jan Czapliński przeciw
11 Zbigniew Kmiecik za
12 Grzegorz Kaczmarek wstrzymał się
13 Konstanty Michałowski za
14 Patryk Cywiński nieobecny
15 Bożena Nowak nieobecny