Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Ustawienie znaków informacyjnych.

Numer: 11, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Mieszkowic
data wpływu: 2019-11-07, data przekazania: 2019-11-07

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Maria Skowrońska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Mieszkowic

Wydział merytoryczny: Ref. GP, data odpowiedzi: 2019-11-08