Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Mieszkowice

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
87 - rozwiń Zniesienie opłaty adiacenckiej. interpelacja Mateusz Srokowski 2023-08-02 2023-08-16
86 - rozwiń Uzupełnić ubytki w ławkach. interpelacja Maria Spirzak 2023-06-15 2023-07-27
85 - rozwiń Wywóz odpadów przez ZUK. interpelacja Zbigniew Kmiecik 2023-04-20 2023-05-16
84 - rozwiń Uciążliwy przeładunek kamieni. interpelacja Maria Skowrońska 2023-04-20 2023-04-21
83 - rozwiń Udrożnienie studzienki kanalizacyjnej. interpelacja Maria Spirzak 2023-04-20 2023-04-28
82 - rozwiń Ubytki w nawierzchniach dróg powiatowych. interpelacja Bożena Dorywalska 2023-04-20 2023-04-21
81 - rozwiń Zamontowanie barierki ochronnej w Troszynie. interpelacja Bożena Dorywalska 2023-04-20 2023-04-21
80 - rozwiń Remont drogi Troszyn - Smolnica interpelacja Bożena Dorywalska 2023-04-20 2023-04-21
79 - rozwiń Naprawa nawierzchni drogi Wierzchlas - Goszkówek interpelacja Patryk Cywiński 2023-04-03 2023-04-18
78 - rozwiń Naprawa przepusty drogowego. interpelacja Patryk Cywiński 2023-04-06 2023-06-26
77 - rozwiń Zagospodarowanie odpadów powstałych przy odbudowie kamienicy. interpelacja Mateusz Srokowski 2023-03-23 2023-04-05
76 - rozwiń Dojazd do dzierżawionej działki. interpelacja Mateusz Srokowski 2023-03-23 2023-03-24
75 - rozwiń Brak lamp oświetleniowych w ul. Moryńskiej. interpelacja Mateusz Srokowski 2023-03-23 2023-04-05
74 - rozwiń Oświetlenie uliczne. interpelacja Bożena Nowak 2023-03-23 2023-04-05
73 - rozwiń Odbiór odpadów budowlanych. interpelacja Mateusz Srokowski 2023-03-23 2023-04-04
72 - rozwiń Wprowadzenie odatkowych godzin j. angielskiego interpelacja Bożena Nowak 2023-03-23 2023-04-17
71 - rozwiń Zagospodarowanie budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Sienkiewicza 56. interpelacja Maria Spirzak 2023-01-26 2023-01-31
70 - rozwiń Usunięcie odpadów. interpelacja Mateusz Srokowski 2023-01-26 2023-02-02
69 - rozwiń Wywóz i utylizacja gruzu. interpelacja Mateusz Srokowski 2023-01-26 2023-02-02
68 - rozwiń Zagospodarowanie kruszywa. interpelacja Mateusz Srokowski 2023-01-26 2023-02-02
67 - rozwiń Przedłużanie terminu zakończenia odbudowy budynku przy ul. Słowackiego. interpelacja Mateusz Srokowski 2022-12-21 2023-01-04
66 - rozwiń Kolejny zakup kruszywa na potrzeby gminy. interpelacja Mateusz Srokowski 2022-12-21 2023-01-04
65 - rozwiń Aktualna umowa dzierżawy działki. interpelacja Mateusz Srokowski 2022-12-21 2023-01-04
64 - rozwiń Wykorzystanie zakupionego przez gminę kruszywa. interpelacja Mateusz Srokowski 2022-12-21 2023-01-04
63 - rozwiń Wywóz gruzu z budynku przy ul. Słowackiego 1 interpelacja Mateusz Srokowski 2022-12-21 2023-01-04
62 - rozwiń Zamontowanie barierki. interpelacja Maria Spirzak 2022-11-22 2022-12-13
61 - rozwiń Usunięcie krzewów przy dyskoncie Biedronka. interpelacja Maria Skowrońska 2022-11-22 2022-12-05
60 - rozwiń Montaż lustra. interpelacja Mateusz Srokowski 2022-11-22 2022-11-24
59 - rozwiń Remont drogi gminnej. interpelacja Mateusz Srokowski 2022-11-22 2022-12-01
58 - rozwiń Realizacja inwestycji. interpelacja Mateusz Srokowski 2022-11-22 2022-12-05
57 - rozwiń Estetyka Placu Wolności. interpelacja Bożena Dorywalska 2022-10-27 2022-11-09
56 - rozwiń Zapadnięcie się chodnika. interpelacja Bożena Dorywalska 2022-10-27 2023-02-15
55 - rozwiń Uciążliwość parkowania pojazdów. interpelacja Bożena Dorywalska 2022-10-27 2022-11-10
54 - rozwiń Zamontowanie wysepki spowalniającej. interpelacja Bożena Dorywalska 2022-10-27 2022-12-02
53 - rozwiń Naprawa mostu w Kłosowie. interpelacja Konstanty Michałowski 2022-09-15 2023-01-16
52 - rozwiń Przejście dla pieszych na ul. Poniatowskiego. interpelacja Maria Spirzak 2022-09-14 2022-09-27
51 - rozwiń Stan techniczny hydrantów. interpelacja Patryk Cywiński 2022-09-14 2023-01-10
50 - rozwiń Wycinka drzew na trasie Kurzycko - Kłosów i Nowy Kłosów w kierunku przejazdu kolejowego. interpelacja Konstanty Michałowski 2022-09-05 2022-09-07
49 - rozwiń Remont drogi Sitno - Boleszkowice. interpelacja Konstanty Michałowski 2022-09-05 2022-09-19
48 - rozwiń Dokończenie remontu drogi w Kłosowie. interpelacja Konstanty Michałowski 2022-09-05 2022-09-19
47 - rozwiń Zamontowanie oświetlenia w Kłosowie. interpelacja Konstanty Michałowski 2022-09-05 2022-09-19
46 - rozwiń Zabezpieczenie posesji przed zalewaniem w Kłosowie. interpelacja Konstanty Michałowski 2022-09-05 2022-11-24
45 - rozwiń Wyrównanie pobocza drogi Kurzycko - Mieszkowice. interpelacja Konstanty Michałowski 2022-09-05 2022-09-19
44 - rozwiń Oznakowanie przejścia dla pieszych. interpelacja Mateusz Srokowski 2022-06-08 2022-08-29
43 - rozwiń Wymiana piasku na placach zabaw. interpelacja Mateusz Srokowski 2022-06-08 2022-08-22
42 - rozwiń Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej. interpelacja Maria Spirzak 2022-04-28 2022-08-29
41 - rozwiń Naprawa chodnika przy ul. 11 Listopada. interpelacja Maria Spirzak 2022-04-28 2023-05-26
40 - rozwiń Przycinka drzew. interpelacja Patryk Cywiński 2022-04-28 2022-10-10
39 - rozwiń Ograniczenie prędkości wniosek Mateusz Srokowski 2022-03-10 2022-08-29
38 - rozwiń Wymiana pokrywy studni. wniosek Mateusz Srokowski 2022-03-10 2022-08-29
37 - rozwiń Ubytki kostki brukowej wniosek Mateusz Srokowski 2022-03-10 2022-08-29
36 - rozwiń Zakup agregatu prądotwórczego i WUKO interpelacja Maria Skowrońska 2022-03-10 2022-04-11
35 - rozwiń Utworzyć laboratorium medyczne. interpelacja Maria Skowrońska 2022-01-20 2022-08-11
34 - rozwiń Monitoring w mieście. interpelacja Maria Skowrońska 2022-01-20 2022-08-22
33 - rozwiń Utworzenie przejścia dla pieszych. interpelacja Maria Spirzak 2021-09-23 2021-10-25
32 - rozwiń Zapewnienie większej ilości miejsc parkingowych przy Cmentarzu Komunalnym. interpelacja Maria Skowrońska 2021-06-10 2021-06-18
31 - rozwiń Nakłady finansowe na OSP interpelacja Maria Skowrońska 2021-04-21 2021-05-05
30 - rozwiń Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej w Mieszkowicach. interpelacja Maria Spirzak 2021-03-25 2021-04-07
29 - rozwiń Nakłady gminy na zabezpieczenie OSP interpelacja Maria Skowrońska 2021-03-25 2021-04-08
28 - rozwiń Budowa chodnika przy ul. Kościuszki w Mieszkowicach. interpelacja Bożena Dorywalska 2021-03-25 2021-03-29
27 - rozwiń Zwolnienia dla przedsiębiorców w związku z epidemią. interpelacja Mateusz Srokowski 2021-03-03 2021-03-17
26 - rozwiń Zmiana nawierzchni w ul. Słowackiego w Mieszkowicach. interpelacja Maria Spirzak 2021-02-11 2021-05-17
25 - rozwiń Uzupełnienie koszy na śmieci. interpelacja Maria Spirzak 2021-02-11 2021-05-17
24 - rozwiń Zapadnięcie kostki brukowej w ul. 11 Listopada w Mieszkowicach interpelacja Mateusz Srokowski 2020-10-29 2020-12-10
23 - rozwiń Punkt selektywnej zbiórki odpadów interpelacja Maria Spirzak 2020-09-24 2020-10-07
22 - rozwiń Oznakowanie miejsc postojowych interpelacja Bożena Dorywalska 2020-09-24 2020-10-21
21 - rozwiń Gospodarka odpadami interpelacja Bożena Dorywalska 2020-09-24 2020-12-21
20 - rozwiń Ścieżka rowerowa Mieszkowice- Wierzchlas interpelacja Konstanty Michałowski 2020-08-24 2020-09-07
19 - rozwiń Odczytywanie na sesji protokołów z komisji. interpelacja Maria Spirzak 2020-06-10 2020-06-17
18 - rozwiń Zamontowanie lustra w ul. Sienkiewicza. interpelacja Bożena Dorywalska 2020-03-12 2020-05-05
17 - rozwiń Zamiontowanie barierek ochronnych i progów zwalniających. interpelacja Bożena Dorywalska 2020-03-12 2020-09-22
16 - rozwiń Wykonanie parkingu przy PKP w Mieszkowicach. interpelacja Bożena Dorywalska 2020-03-12 2020-07-13
15 - rozwiń Zamontowanie progów zwalniających . interpelacja Maria Spirzak 2020-03-12 2020-09-22
14 - rozwiń Zaległości komunalne i za gospodarowanie odpadami komulanymi. interpelacja Bożena Dorywalska 2019-11-07 2019-11-18
13 - rozwiń Naprawa oświetlenia. interpelacja Zbigniew Kmiecik 2019-11-07 2019-11-08
12 - rozwiń Windykacja należności. interpelacja Marzena Wiese 2019-11-07 2019-11-18
11 - rozwiń Ustawienie znaków informacyjnych. interpelacja Maria Skowrońska 2019-11-07 2019-11-08
10 - rozwiń 1. Utwardzenie placu przy ul. Jana Pawła II w Mieszkowicach 2. Wydanie gazetki interpelacja Maria Spirzak 2019-09-12 2019-09-25
9 - rozwiń Przeniesienie USC interpelacja Maria Skowrońska 2019-09-12 2019-09-17
8 - rozwiń Odczytywanie protokołów z kontroli Komisji Rewizyjnej interpelacja Maria Skowrońska 2019-06-13 2019-06-18
7 - rozwiń Rozbudowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Mieszkowicach interpelacja Maria Skowrońska 2019-06-13 2019-07-27
6 - rozwiń Zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na 2019 r. na podwyżki dla pracowników samorządowych, w tym pracowników niepedagogicznych interpelacja Bożena Dorywalska 2019-06-13 2019-06-18
5 - rozwiń Oznakowanie tras dojazdowych do Rejonu Pamięci Narodowej interpelacja Konstanty Michałowski 2019-05-23 2019-05-30
4 - rozwiń Plac zabaw w Mieszkowicach interpelacja Maria Spirzak 2019-04-18 2019-05-21
3 - rozwiń Utwardzenia pobocza wraz z odprowadzeniem wody opadowej oraz wykonanie chodnika. interpelacja Bożena Dorywalska 2019-03-14 2019-08-05
2 - rozwiń Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych oraz uzupełnienie ubytków na placu. interpelacja Maria Spirzak 2019-01-24 2019-06-06
1 - rozwiń Zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na 2019 r. na budowę dróg i chodników interpelacja Patryk Cywiński 2018-12-21 2019-01-03