Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
33 - rozwiń Utworzenie przejścia dla pieszych. interpelacja Maria Spirzak 2021-09-23 2021-10-25
32 - rozwiń Zapewnienie większej ilości miejsc parkingowych przy Cmentarzu Komunalnym. interpelacja Maria Skowrońska 2021-06-10 2021-06-18
31 - rozwiń Nakłady finansowe na OSP interpelacja Maria Skowrońska 2021-04-21 2021-05-05
30 - rozwiń Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej w Mieszkowicach. interpelacja Maria Spirzak 2021-03-25 2021-04-07
29 - rozwiń Nakłady gminy na zabezpieczenie OSP interpelacja Maria Skowrońska 2021-03-25 2021-04-08
28 - rozwiń Budowa chodnika przy ul. Kościuszki w Mieszkowicach. interpelacja Bożena Dorywalska 2021-03-25 2021-03-29
27 - rozwiń Zwolnienia dla przedsiębiorców w związku z epidemią. interpelacja Mateusz Srokowski 2021-03-03 2021-03-17
26 - rozwiń Zmiana nawierzchni w ul. Słowackiego w Mieszkowicach. interpelacja Maria Spirzak 2021-02-11 2021-05-17
25 - rozwiń Uzupełnienie koszy na śmieci. interpelacja Maria Spirzak 2021-02-11 2021-05-17
24 - rozwiń Zapadnięcie kostki brukowej w ul. 11 Listopada w Mieszkowicach interpelacja Mateusz Srokowski 2020-10-29 2020-12-10
23 - rozwiń Punkt selektywnej zbiórki odpadów interpelacja Maria Spirzak 2020-09-24 2020-10-07
22 - rozwiń Oznakowanie miejsc postojowych interpelacja Bożena Dorywalska 2020-09-24 2020-10-21
21 - rozwiń Gospodarka odpadami interpelacja Bożena Dorywalska 2020-09-24 2020-12-21
20 - rozwiń Ścieżka rowerowa Mieszkowice- Wierzchlas interpelacja Konstanty Michałowski 2020-08-24 2020-09-07
19 - rozwiń Odczytywanie na sesji protokołów z komisji. interpelacja Maria Spirzak 2020-06-10 2020-06-17
18 - rozwiń Zamontowanie lustra w ul. Sienkiewicza. interpelacja Bożena Dorywalska 2020-03-12 2020-05-05
17 - rozwiń Zamiontowanie barierek ochronnych i progów zwalniających. interpelacja Bożena Dorywalska 2020-03-12 2020-09-22
16 - rozwiń Wykonanie parkingu przy PKP w Mieszkowicach. interpelacja Bożena Dorywalska 2020-03-12 2020-07-13
15 - rozwiń Zamontowanie progów zwalniających . interpelacja Maria Spirzak 2020-03-12 2020-09-22
14 - rozwiń Zaległości komunalne i za gospodarowanie odpadami komulanymi. interpelacja Bożena Dorywalska 2019-11-07 2019-11-18
13 - rozwiń Naprawa oświetlenia. interpelacja Zbigniew Kmiecik 2019-11-07 2019-11-08
12 - rozwiń Windykacja należności. interpelacja Marzena Wiese 2019-11-07 2019-11-18
11 - rozwiń Ustawienie znaków informacyjnych. interpelacja Maria Skowrońska 2019-11-07 2019-11-08
10 - rozwiń 1. Utwardzenie placu przy ul. Jana Pawła II w Mieszkowicach 2. Wydanie gazetki interpelacja Maria Spirzak 2019-09-12 2019-09-25
9 - rozwiń Przeniesienie USC interpelacja Maria Skowrońska 2019-09-12 2019-09-17
8 - rozwiń Odczytywanie protokołów z kontroli Komisji Rewizyjnej interpelacja Maria Skowrońska 2019-06-13 2019-06-18
7 - rozwiń Rozbudowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Mieszkowicach interpelacja Maria Skowrońska 2019-06-13 2019-07-27
6 - rozwiń Zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na 2019 r. na podwyżki dla pracowników samorządowych, w tym pracowników niepedagogicznych interpelacja Bożena Dorywalska 2019-06-13 2019-06-18
5 - rozwiń Oznakowanie tras dojazdowych do Rejonu Pamięci Narodowej interpelacja Konstanty Michałowski 2019-05-23 2019-05-30
4 - rozwiń Plac zabaw w Mieszkowicach interpelacja Maria Spirzak 2019-04-18 2019-05-21
3 - rozwiń Utwardzenia pobocza wraz z odprowadzeniem wody opadowej oraz wykonanie chodnika. interpelacja Bożena Dorywalska 2019-03-14 2019-08-05
2 - rozwiń Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych oraz uzupełnienie ubytków na placu. interpelacja Maria Spirzak 2019-01-24 2019-06-06
1 - rozwiń Zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na 2019 r. na budowę dróg i chodników interpelacja Patryk Cywiński 2018-12-21 2019-01-03