Przejdź do treści

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
1 Naprawa infrastruktury drogowej w drodze wojewódzkiej nr 126. interpelacja Krzysztof Fira 2024-05-17
2 Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 31. zapytanie Krzysztof Fira 2024-05-17