Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
4 - rozwiń Plac zabaw w Mieszkowicach interpelacja Maria Spirzak 2019-04-18
3 - rozwiń Utwardzenia pobocza wraz z odprowadzeniem wody opadowej oraz wykonanie chodnika. interpelacja Bożena Dorywalska 2019-03-14 2019-05-15
2 - rozwiń Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych oraz uzupełnienie ubytków na placu. interpelacja Maria Spirzak 2019-01-24
1 - rozwiń Zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na 2019 r. na budowę dróg i chodników interpelacja Patryk Cywiński 2018-12-21 2019-01-03