Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wykonanie parkingu przy PKP w Mieszkowicach.

Numer: 16, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Ref. GP
data wpływu: 2020-03-12, data przekazania: 2020-03-12

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bożena Dorywalska radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Ref. GP, data odpowiedzi: 2020-05-05