Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa stała 2018-11-29 Uchwała Nr II/8/2018
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej stała 2018-11-29 Uchwała Nr II/9/2018
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-29 Uchwała Nr II/4/2018
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-11-29 Uchwała Nr II/5/2018