Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-29 uchwałą nr Uchwała Nr II/9/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Patryk Cywiński członek
Bożena Dorywalska 0przewodniczący
Wiesław Haniszewski członek
Marzena Wiese członek