Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 Projekt uchwały rady w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2023 r. (PDF, 55.12Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-19 projekt uchwały
2 Projekt uchwały rady w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania. (PDF, 2.43Mb)
III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach
2024-06-19 projekt uchwały
3 Projekt uchwały rady w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2023 r. (PDF, 55.12Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach
2024-06-19 projekt uchwały
4 Projekt uchwały rady w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. (PDF, 467.26Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach
2024-06-18 projekt uchwały
5 Projekt uchwały rady w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze Stadionu Piłkarskiego przy ul. Kusocińskiego w Mieszkowicach. (PDF, 138.38Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach
2024-06-18 projekt uchwały
6 Projekt uchwały rady w sprawie zmian uchwalenia regulaminu korzystania z siłowni w Czelinie. (PDF, 116.95Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach
2024-06-18 projekt uchwały
7 Projekt uchwały rady w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mieszkowice na lata 2023 -2026 w roku 2023. (PDF, 467.26Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach
2024-06-18 projekt uchwały
8 Projekt uchwały rady w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mieszkowice na lata 2023 -2026 w roku 2023. (PDF, 467.26Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-18 projekt uchwały
9 Projekt uchwały rady w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. (PDF, 86.16Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-18 projekt uchwały
10 Projekt uchwały rady w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze Stadionu Piłkarskiego przy ul. Kusocińskiego w Mieszkowicach. (PDF, 138.38Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-18 projekt uchwały
11 Projekt uchwały rady w sprawie zmian uchwalenia regulaminu korzystania z siłowni w Czelinie. (PDF, 116.95Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-18 projekt uchwały
12 Uchwała.I.2.2024 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach (PDF, 223.96Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach
2024-05-24 uchwała
13 Uchwała.I.1.2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach (PDF, 222.58Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach
2024-05-24 uchwała
14 Uchwała Nr II.15.2024 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach w ramach dofinansowania wsparcia dla jednostek OSP z budżetu państwa. (PDF, 356.76Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach
2024-05-21 uchwała
15 Uchwała Nr II.16.2024 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Mieszkowice do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania DIROW (PDF, 346.33Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach
2024-05-21 uchwała
16 Uchwała Nr II.17.2024 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłosowie w ramach dofinansowania projektu _Remiza 2024 (PDF, 358.38Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach
2024-05-21 uchwała
17 Uchwała Nr II.18.2024 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII.362.2023 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminów (PDF, 544.90Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach
2024-05-21 uchwała
18 Uchwała Nr II.14.2024 w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu dla Spółdzielni Socjalnej Promyk w Goszkowie (PDF, 350.89Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach
2024-05-21 uchwała
19 Uchwała Nr II.13.2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji _Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi (PDF, 656.11Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach
2024-05-21 uchwała
20 Uchwała Nr II.12.2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2024 rok (PDF, 1.73Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach
2024-05-21 uchwała
21 Uchwała Nr II.11.2024 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach (PDF, 342.71Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach
2024-05-21 uchwała
22 Uchwała Nr II.10.2024 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach (PDF, 341.39Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach
2024-05-21 uchwała
23 Uchwała Nr II.9.2024 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach (PDF, 349.53Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach
2024-05-21 uchwała
24 Uchwała Nr II.8.2024 w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach (PDF, 353.77Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach
2024-05-21 uchwała
25 Uchwała Nr II.7.2024 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (PDF, 344.10Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach
2024-05-21 uchwała
26 Uchwała Nr II.6.2024 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach (PDF, 338.34Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach
2024-05-21 uchwała
27 Uchwała Nr II.5.2024 w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji w Mieszkowicach (PDF, 352.49Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach
2024-05-21 uchwała
28 Uchwała Nr II.4.2024 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej w Mieszkowicach (PDF, 346.38Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach
2024-05-21 uchwała
29 Uchwała Nr II.3.2024 w sprawie określenia składu liczbowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach oraz Komisji Skarg... (PDF, 345.89Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach
2024-05-21 uchwała
30 Informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej. (PDF, 160.42Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach
2024-05-16 projekt uchwały
31 Projekt uchwały rady w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2024 r. (PDF, 513.53Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach
2024-05-13 projekt uchwały
32 Projekt uchwały rady w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/362/2023 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminów korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych oraz terenów rekreacyjnych stanowiących własność gminy Mieszkowice. (PDF, 98.71Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach
2024-05-13 projekt uchwały
33 Projekt uchwały rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok”. (PDF, 386.85Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach
2024-05-10 projekt uchwały
34 Projekt uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłosowie w ramach dofinansowania projektu „Remiza 2024”. (PDF, 124.17Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach
2024-05-10 projekt uchwały
35 Projekt uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu dla Spółdzielni Socjalnej „Promyk” w Goszkowie. (PDF, 99.29Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach
2024-05-10 projekt uchwały
36 Projekt uchwały rady w sprawie przystąpienia Gminy Mieszkowice do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania DIROW – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. (PDF, 92.99Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach
2024-05-10 projekt uchwały
37 Projekt uchwały rady w sprawie wyboru delegata do reprezentowania Gminy Mieszkowice w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. (PDF, 75.98Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach
2024-05-10 projekt uchwały
38 Projekt uchwały rady w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Mieszkowic. (PDF, 135.90Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach
2024-05-10 projekt uchwały
39 Projekt uchwały rady w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. (PDF, 56.69Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach
2024-05-10 projekt uchwały
40 Projekt uchwały rady w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. (PDF, 63.91Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach
2024-05-10 projekt uchwały
41 Projekt uchwały rady w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach. (PDF, 64.12Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach
2024-05-10 projekt uchwały
42 Projekt uchwały rady w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Mieszkowicach. (PDF, 95.07Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach
2024-05-10 projekt uchwały
43 Projekt uchwały rady w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Mieszkowicach. (PDF, 97.12Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach
2024-05-10 projekt uchwały
44 Projekt uchwały rady w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. (PDF, 38.30Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach
2024-05-10 projekt uchwały
45 Projekt uchwały rady w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. (PDF, 38.20Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach
2024-05-10 projekt uchwały
46 Projekt uchwały rady w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. (PDF, 88.51Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach
2024-05-10 projekt uchwały
47 Projekt uchwały rady w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. (PDF, 93.74Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach
2024-05-10 projekt uchwały
48 Projekt uchwały rady w sprawie określenia składu liczbowego komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. (PDF, 66.87Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach
2024-05-10 projekt uchwały