Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
Komisja Rewizyjna

Data posiedzenia
13-06-2024, godz. 09:00
Miejsce posiedzenia
Urząd Miejski w Mieszkowicach, II piętro, sala 19

Porządek obrad

  • 1. Kontrola w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego Burmistrza Mieszkowic nad ZUK Spółka z o.o. w Mieszkowicach w 2023 r.
  • 2. Kontrola w zakresie wykorzystania środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 r.