Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-29 uchwałą nr Uchwała Nr II/8/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jan Czapliński członek
Grzegorz Kaczmarek 0przewodniczący
Aleksander Kokiel członek
Lech Maksymowicz członek
Bożena Nowak członek