Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Gospodarka odpadami

Numer: 21, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: OD
data wpływu: 2020-09-24, data przekazania: 2020-09-24

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bożena Dorywalska radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: