Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Utwardzenia pobocza wraz z odprowadzeniem wody opadowej oraz wykonanie chodnika.

Numer: 3, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Mieszkowic
data wpływu: 2019-03-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bożena Dorywalska radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Ref. GP, data odpowiedzi: 2019-08-05