Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Odczytywanie na sesji protokołów z komisji.

Numer: 19, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Ref. OOG
data wpływu: 2020-06-10, data przekazania: 2020-06-10

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Maria Spirzak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wydział merytoryczny: OOG, data odpowiedzi: 2020-06-17