Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na 2019 r. na podwyżki dla pracowników samorządowych, w tym pracowników niepedagogicznych

Numer: 6, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Mieszkowic
data wpływu: 2019-06-13

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bożena Dorywalska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Mieszkowic

Wydział merytoryczny: Ref. OOG, data odpowiedzi: 2019-06-18