Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zwolnienia dla przedsiębiorców w związku z epidemią.

Numer: 27, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Ref GN
data wpływu: 2021-03-03, data przekazania: 2021-03-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mateusz Srokowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Ref GN

Wydział merytoryczny: GN, data odpowiedzi: 2021-03-17