Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Oznakowanie tras dojazdowych do Rejonu Pamięci Narodowej

Numer: 5, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Mieszkowic
data wpływu: 2019-05-23

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Konstanty Michałowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Mieszkowic

Wydział merytoryczny: Sekretarz Gminy, data odpowiedzi: 2019-05-30