Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Budowa chodnika przy ul. Kościuszki w Mieszkowicach.

Numer: 28, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Ref. GP
data wpływu: 2021-03-25, data przekazania: 2021-03-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bożena Dorywalska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: GDDK iA

Wydział merytoryczny: Ref. GP, data odpowiedzi: 2021-03-29