Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zaległości komunalne i za gospodarowanie odpadami komulanymi.

Numer: 14, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Mieszkowic
data wpływu: 2019-11-07, data przekazania: 2019-11-07

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bożena Dorywalska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Mieszkowic.

Wydział merytoryczny: Ref. Fn, Ref. OD, data odpowiedzi: 2019-11-18