Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Punkt selektywnej zbiórki odpadów

Numer: 23, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Ref. OD
data wpływu: 2020-09-24, data przekazania: 2020-09-24

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Maria Spirzak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Ref OD

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-10-07