Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Odczytywanie protokołów z kontroli Komisji Rewizyjnej

Numer: 8, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Mieszkowic
data wpływu: 2019-06-13

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Maria Skowrońska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Mieszkowic

Wydział merytoryczny: Ref. OOG, data odpowiedzi: 2019-06-18