Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Naprawa oświetlenia.

Numer: 13, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Mieszkowic
data wpływu: 2019-11-07, data przekazania: 2019-11-07

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zbigniew Kmiecik przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Mieszkowic.

Wydział merytoryczny: Ref. GP, data odpowiedzi: 2019-11-08