Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Nakłady finansowe na OSP

Numer: 31, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Ref. OC
data wpływu: 2021-04-21, data przekazania: 2021-04-21

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Maria Skowrońska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Ref. OC

Wydział merytoryczny: Ref. OC, data odpowiedzi: 2021-05-05