Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapewnienie większej ilości miejsc parkingowych przy Cmentarzu Komunalnym.

Numer: 32, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Ref. GP
data wpływu: 2021-06-10, data przekazania: 2021-06-10

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Maria Skowrońska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Ref. GP

Wydział merytoryczny: Ref. GP, data odpowiedzi: 2021-06-18