Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Utworzenie przejścia dla pieszych.

Numer: 33, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Ref. GP
data wpływu: 2021-09-23, data przekazania: 2021-09-24

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Maria Spirzak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Tomasz Rutka

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2021-10-25